Välkommen till TFT Mälardalen
Dagens mest intressanta föredrag stod Dr Rupert Sheldrake för. Han förde ett resonemang baserat på sin forskning runt vad han kallar "Morphic Resonance". I korthet innefattar det att vi har ett kollektivt minne beroende på hur nära vi står den art som vi delar det kollektiva minnet med och allra närmast så står vi ju oss själva. Rupert Sheldrake anser också att vårt sinne uppfattar och registrerar skeenden långt utanför vår egen kropp och hjärna – också när alla våra vanliga sinnesintryck inte är involverade – detta har han bekräftat i olika studier och redovisat i ett antal böcker, bl.a. i den nyligen utgivna "The Sense of Being Stared at and Other Aspects of the Extend Mind"
Dr Colin Barron gav värdefulla tips och råd om hur man undviker de största svårigheterna när man startar upp sin verksamhet som privatpraktiserande terapeut.

 

 

 

 

 

 

 

.

PhD Simon Sing, medförfattare till boken "Salvekvick och Kvacksalveri" som kom ut i Sverige hösten 2008.
PhD Simon Sing redogjorde för sin syn på hur forskningen bör utvecklas inom alternativ- och komplementärmedicinen för att bli accepterad inom de gängse vetenskapliga ramarna.
Några av konferensdeltagarna i intressanta diskussioner i väntan på att konferensen skall öppnas.Nick Adams, ordf. i BTFT öppnade och inledde konferensen genom att bl.a. berätta om ett förestående forskningsprojekt som BTFT skall genomföra med hjälp av ett universitet i England. Projektet skall utvärdera resultatet av behandling av fobier med hjälp av TankeFältTerapi.
Den 8 november 2008 besökte vi våra kollegor inom BTFT och deras årliga konferens i Storbritanninen.Konferensens tema var "Moving forward by pushing boundaries" och ett antal intressanta talare stod med på föredragslistan.
Vad är TFT? Få behandling TFT från början Kontakt Utbildning Samarbete Etiska regler Startsida