Välkommen till TFT Mälardalen

Den 28 augusti 2008 medverkade TFT Mälardalen på Trasdockans dag på Kungsträdgården i Stockholm.

Trasdockans dag arrangeras i Stockholm av ATSUB. Läs mer om Trasdockans dag och ATSUB här.

TFT Mälardalen fick inbjudan till att medverka på Trasdockans dag pga att vi har många goda behandlingsresultat när det gäller traumatiseringen i samband med sexuella övergrepp.
Kontakta oss, för mer information.

.

Trasdockan eskorteras till Kungsträdgården av
MC-klubben, Tyfri
Vad är TFT? Få behandling TFT från början Kontakt Utbildning Samarbete Etiska regler Startsida